Om prosjektet

Om prosjektet

Det kan være billigere å kjøpe nytt, enn brukt

Stedet

fremtidig videresalg.